Апостол Павел житие

Кондак 1

Избра́ннии пропове́дницы А́гнца Не­по­ро́ч­на­го, за ны закла́ннаго, Хри­ста́ Бо́­га, пресла́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле! Я́ко Богове́дением концы́ ми́­ра озари́вшии и оби́льне струя́ми бла­го­да́­ти напои́вшии, и ны́­не с лю­бо́­вию при́зрите на чту́щия усе́рд­но па́­мять ва́шу. Испо́лните нас ду́­ха пре­му́д­ро­сти, серд­ца́ на́­ша ве́­рою утверди́те, да непреста́нно бла­го­да́р­ствен­ная вам по­е́м, со уми­ле́­нием зо­ву́­ще:

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Икос 1

А́нгели благове́стницы яви́стеся на зем­ли́, Апо́столи Пе́тре и Па́вле блаже́ннии, зане́ от Самаго́ Вино́вника спа­се́­ния на́­ше­го на де́лание ва́ше призва́ни бы́вше, ши­ро­ту́ всея́ зем­ли́ обтеко́сте, иуде́ом и е́ллином Хри­ста́ распя́таго, Бо́­жию Си́­лу и Бо́­жию Прему́дрость, пропове́дающе. Те́м­же и мы, све́­том уче́­ний ва́ших оза­ря́е­ми, се́рд­цем и ус­ты́ взы­ва́­ем к вам си­це­ва́я:

Ра́дуйтеся, зве́зды светоза́рныя, от восто́ка возсия́вшия и всем лю́­дем путь ко Хри­сту́ показа́вшия; ра́дуйтеся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы утвер­жде́­ние и столпи́ непоколеби́мии.

Ра́дуйтеся, власть вяза́ти и реши́ти гре­хи́ на́­ша от Хри­ста́ прии́мшии; ра́дуйтеся, во свя­ты́х писа́ниих ва́ших к ве́­ре и упова́нию на Бо́­га вся ны призыва́ющии.

Ра́дуйтеся, в жи­тии ва́шем о́бразы обраще́ния согреша́ющим яви́вшии; ра́дуйтеся, вы­со­ту́ люб­ве́ и́с­тин­ныя сло́­вом и де́­лом нам показа́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 2

Ви́­дя тя, апо́столе Пе́тре, на мо́ре Галиле́йстем вку́­пе со Андре́ом, бра́том тво­и́м, вмета́юща мре́жи, Гос­по́дь ре­че́ вам: «Гряди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ че­ло­ве́­ком». И а́бие, оста́вльше мре́жи, по Нем идо́сте. Те́м­же, кра­со­то́ Це́рк­ви вселе́нския, со­тво­ри́ и нас пред­ста́­тель­ством тво­и́м ско́ры бы­ти на де́лание за́­по­ве­дей Бо́­жи­их, ко́сны же ко греху́, да, зло́бою младе́нствующе, дости́гнем вси в ме́ру во́зраста му́жа соверше́нна, пою́­ще Бо́­го­ви: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум Бо­же́ст­вен­ный осве­ти́ тя, Па́вле, из­бра́н­ный со­су́­де Бо́­жий, ег­да́, ревну́я о оте́ческих преда́ниих, ше́ствовал еси́ в Дама́ск гони́ти Це́р­ковь Христо́ву. Тог­да́ бо вне­за́­пу сия́ние Сла́­вы Госпо́дни облиста́ те­бе́ и глас бысть с Не­бе­се́: «Са́вле, Са́вле, что Мя го́ниши?» Ты же, а́ще зре́нием плотски́м омрачи́лся еси́, но ду́­хом уз­ре́л еси́ Си́­лу и Сла́­ву Хри­ста́ распя́та, тьму про­све­ща́­юща и лю­бо́­вию Це́р­ковь Свою́ созида́юща, и того́ ра́­ди плени́лся еси́ ду́­хом, по­кая́­ние и послуша́ние нося́ и глаго́ля: «Го́с­по­ди, что сотворю́?» Посе́м, восприи́м жре́бий апо́стольства от ру­ки́ Госпо́дни и креще́ние водо́ю и Ду́­хом от Ана́нии блаже́ннейшаго, яви́л­ся еси́ преди́вно со­су́д из­бра́н­ный бла­го­да́­ти и свиде́тель не­мо́лч­ный Спа­си́­те­ля на́­ше­го, от Него́же и мы, просвеща́емии, пе́­ти те­бе́ на­вы­ко́­хом си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, све́т­лос­те церко́вная, от Све́­та Не­из­ре­че́н­наго на пу­ти́ пречу́дно во открове́ние язы́ков возжже́нная; ра́­дуй­ся, зна́­ме­ния Си́­лы Бо́­жия в жи­тии тво­е́м чу́дно яви́­вый и тем ус­та́ непокори́вым наве́ки загради́вый.

Ра́­дуй­ся, со­су́­де из­бра́н­ный, ме́ньша от Апо́стол и пе́р­ва­го от гре́шник се­бе́ сокруше́нно нареки́й; ра́­дуй­ся, я́ко­же Хе­ру­ви́м тайнозри́тель, да́же до тре́тияго Не­бе­се́ ве́­рою и лю­бо́­вию вознесе́нный.

Ра́­дуй­ся, я́ко­же Се­ра­фи́м пла́менный, ре́вностию по Бо́­зе непреста́нно снеда́емый и истаева́емый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, благове́стия трубы́ громогла́сныя, основа́ния ве́тхаго ми́­ра, я́ко­же Иерихо́н вторы́й сокруши́вшия.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го, в не́мощех познава́емая, излия́ на тя, Па́вле, ада­ма́н­те ве́­ры, бла­го­да́ть на бла­го­да́ть, зане́ нело́жно испове́довал еси́: «Вся могу́ о укрепля́ющем мя Иису́­се». И вои́стину про­по­ве́­дал еси́ Ева́нгелие во яв­ле́­нии Ду́­ха и си́­лы, творя́ ве­ли́­кая и не­из­ре­че́н­ная, сла́вная же и ужа́сная, я́ко не ве́дущии Бо́­га Богове́дению науча́хуся, серд­ца́ ожесточе́нная еле́ом ми­ло­се́р­дия напая́хуся и вся о́в­цы расточе́нныя во огра́ду Па́стыря Еди́­на­го отвсю́ду стека́хуся, Ему́­же и пе́­ти со­гла́с­но научи́шася: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я дерзнове́нную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду, ше́ствовал еси́, Пе́тре, по во­да́м воздвиза́емым, я́ко по су́ху. Но а́ще и потопле́нием был еси́ устраша́ем и сомне́нием обурева́ем, не потопи́лся еси́ в пучи́не, по­не́­же просте́рл еси́ ру́­це и о́чи ко Спа́су, вопия́ Ему́ из глу­би­ны́ сер­де́ч­ныя: «Го́с­по­ди, спа­си́ мя». И в той час ру́­ку по́­мо­щи вос­при­я́л еси́ от Хри­ста́, Изба́вителя на́­ше­го. Та́­ко и мы в сей юдо́ли земне́й, беда́ми устраша́еми и волна́ми страс­те́й потопля́еми, взи­ра́ю­ще на те­че́­ние твое́, к ти́­хо­му при­ста́­ни­щу до́б­ре нас наставля́ющее, бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ка́­ме­ню ве́­ры многоце́нный, от Ка́мене Краеуго́льна из­бра́н­ный и утвержде́нный; ра́­дуй­ся, хра́­ме Ду́­ха Свя­та́­го, многоразли́чными дарова́ньми от Того́ преизря́дно укра­ше́н­ный.

Ра́­дуй­ся, ры́барю препро́стый, пре­му́д­ро­сти Бо́­жия ис­по́л­нен­ный, е́йже от че­ло­ве́к ни­кто́­же проти́витися мо́­жет; ра́­дуй­ся, самови́дче ве­ли́­чия Бо́­жия, па́­че ца­ре́й и сла́вных зем­ли́ от Го́с­по­да на вся ве́­ки про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, ха́ртие одухотворе́нная, в ню́же о́гненными письмены́ сло́­во Бо́­жие вписа́ся; ра́­дуй­ся, с Па́влом апо́с­то­лом све­ти́­ло равноче́стное и незаходи́мое.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 4

Бу́­рю лю́­тых ис­ку­ше́­ний воздви́же дре́в­ле человекоуби́йца, искони́ иски́й Це́р­ковь Бо́­жию потреби́ти и ученики́ Спа́совы, я́ко­же пшени́цу, разсе́яти: но Гос­по́дь мо­ли́­ся о те­бе́, Пе́тре, да не оскуде́ет ве́­ра твоя́. И та́­ко, от Спа́­са просвеща́емь и от Не­го́ в не́­мо­щи укрепля́емь, вои́стину сокруши́л еси́ че́люсти вра́­жия и обра́щся утверди́л еси́ бра́тию твою́, поя́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще, Па́вле прему́дре, о ди́внем избра́нии тво­е́м, во е́же возвести́ти и́мя Го́с­по­да Иису́­са наро́дом и царе́м и сы­но́м Изра́илевым, и ви́­дя­ще тя в сло́­ве, в жи­тии, в любви́, в ду́­се, в ве́­ре, в чис­то­те́, я́ко­же све́­та язы́ком во спа­се́­ние их поста́влена, неве́рнии ве́­рою просвеща́хуся, ве́рнии же, ликовству́юще, Го́с­по­да про­сла­вля́­ху. Те́м­же и мы, сора́доватися за́поведь прие́мше, при­но́­сим ти гла́сом ра́дования та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ный слу­жи́­те­лю Хрис­то́в, вся сла́вная ми́­ра я́ко­же сор и прах вмени́вый и всем се­бе́ порабо́тивый Хри­ста́ ра́­ди и Ева́нгелия; ра́­дуй­ся, до́б­рый во́и­не Хрис­то́в, во вся ору́жия Бо́­жия облече́нный и вся язы́ки в послуша́ние Хрис­то́­во покори́вый.

Ра́­дуй­ся, же́ртво прия́тнейшая, Хри­сту́ сораспе́ншаяся, Хри­ста́ ра́­ди по вся дни умира́ти приобы́кшая; ра́­дуй­ся, се́я­те­лю сле­за́­ми мно́­ги­ми, у́зниче и ис­по­ве́д­ни­че пре­сла́в­ный, я́з­вы Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ на те́ле тво­е́м ра́­дост­но носи́вый.

Ра́­дуй­ся, сла́­во и по­хва­ло́ Це́рк­ве Вселе́нския, позо́рище ми́рови бы́вый, глад, жа́жду, наготу́, бие́ние и поруга́ние за Хри­ста́ многоча́стне претерпе́вый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, Апо́с­то­лов укра­ше́­ние, ми́­ру благове́стницы, Це́рк­ве утвер­жде́­ние.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ яви́л­ся еси́, Па́вле, ег­да́ те­че́­ние твое́, пресве́тло наче́н от Дама́ска, да́же до Ри́ма просте́рл еси́ и, я́ко­же пре́ж­де звез­да́ от восто́к нау­чи́ волхвы́ кла́нятися Со́лн­цу Пра́в­ды, си́­це и ты, Бо­го­му́д­ре, путь ко Хри­сту́ показа́л еси́ всем, хотя́щим дости́гнути спа­се́­ния, взы­ва́я со дерз­но­ве­ни­ем мно́гим: «Подража́тели мне быва́йте, я́ко­же и аз Хри­сту́». Ему́­же и пе́­ти научи́л еси́ нас еди́неми ус­ты́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев на го­ре́ Фаво́рстей Сла́­ву Единоро́днаго от От­ца́, оде́яна Све́­том, я́ко ри́­зою, хотя́ща же за ны об­ле­щи­ся в ри́зу поруга́ния, глаго́лал еси́, Пе́тре, Иису́сови, прови́дя сла́­ву несказа́нную искупле́нных Кро́­вию А́гнца Непоро́чна Хри­ста́: «Го́с­по­ди, добро́ есть нам зде бы­ти». Се­го́ ра́­ди и мы, ро́­ди да́льнии, лише́ни чис­то­ты́ светоза́рныя, а́ще и недосто́йни су́ще, оба́­че тво­и́м а́нгельским гла́сом призва́ннии к насле́дию нетле́нну, чи́сту, неувяда́ему, соблюда́ему на Небесе́х, я́ко­же о́бщницы хотя́щей откры́тися Сла́­ве, вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, блаже́нне, от Присносу́щныя И́с­ти­ны досто́йно «бла­же́н» нарече́нный; ра́­дуй­ся, би́­се­ре пре­до́б­рый, от Го́с­по­да при е́зере обрете́нный и све́­том от Све́­та осия́нный.

Ра́­дуй­ся, от Самаго́ Искупи́теля ро́­да челове́ча на про́поведь Ева́нгелия посла́нный; ра́­дуй­ся, вои́стину лове́ц че­ло­ве́­ков яви́­вый­ся, ты бо, я́ко­же и пре́ж­де, бла­го­да́­тию влече́ши ду́­ши омраче́нныя в чу́д­ный Свет Хри­ста́ Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че животво́рный, от Ис­то́ч­ни­ка жи́з­ни ве́ч­ныя истеки́й и от бога́тства да­ро́в Ду́­ха Свя­та́­го жа́ждущия ду́­ши напоя́яй; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, я́ко­же Серафи́ми шестокрила́тии, у Пре­сто́­ла Ца­ря́ Сла́­вы паря́щии и ко све́­ту Тайн Бо́­жи­их приница́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник немо́лчен и по сме́р­ти тво­е́й, Пе́тре Богоно́сне, яви́л­ся еси́, зане́ с не́­ба мы́сленнаго, я́ко­же гром та́инственный, о зва́­нии христиа́нстем многоразли́чне напомина́еши. Мы же, ве́дяще лю­бо́вь твою́ николи́же отпа́дающу и мо­ли́т­ву о нас непреста́нно у Пре­сто́­ла Бо́­жия де́ему, по­е́м се́рд­цем умиле́нным: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, Па́вле великоимени́те, зна́­мень­ми и чу­де­сы́ вско́ре, отне́леже Дух Свя­ты́й во Антиохи́и по­ве­ле́ ти нача́ти пре­ве­ли́­кое служе́ние Апо́стола язы́ков: та́же, дости́г Ки́пра, Ели́мы волхва́ зре́­ние омрачи́л еси́ и Се́ргия проко́нсула све́­том и́с­ти­ны озари́л еси́. Спо­до́­би и нас, све́­та се­го́ прича́щшихся, просла́вити ди́в­ная де́ла твоя́ в пе́снех и пе́ниих духо́вных и вос­пе­ва́­ти те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, све́­те сер­де́ц кро́тких и разу́мных, я́же, я́ко дои́лица, гре́еши и пе́стунствуеши писа́ньми тво­и́ми Богодухнове́нными; ра́­дуй­ся, же́зле наказа́ния, сосу́ды лжи и льсти до кон­ца́ со­кру­ша́яй, серд­ца́ же сокруше́нная на недви́жимем ка́­мени ве́­ры воздвиза́яй.

Ра́­дуй­ся, Хрис­то́­во Ева́нгелие в се­бе́ воплоти́вый и се­го́ ра́­ди пре­вы́­ше ви́­ди­мых вознесе́нный и про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, ус­та́ медото́чная, ра́­дость мно́гую Апо́с­то­лом и ве́р­ным возвести́вшая, я́ко отве́рзе то­бо́ю Гос­по́дь дверь спа­се́­ния всем язы́ком.

Ра́­дуй­ся, рев­ни́­те­лю по Бо́­зе, но́вый Илие́, не на чужде́м основа́нии созида́яй и ре́вностию твое́ю стра­́ны да́льния обте­ка́яй; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, весь мир между́ ва́ми раздели́вшии, во е́же о́вому у́бо бы­ти Апо́столу язы́ков, друго́му же пропове́дати на­ро́­ду избра́нному.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 7

Хо­тя́ и́с­ти­ну утвер­ди́­ти и мир Це́рк­ви огради́ти, прише́л еси́, Па́вле, по­бо́р­ни­че пра́в­ды, во свя­ты́й град, в не́м­же на собра́нии свя­ты́х Апо́стол и ве́р­ных сви­де́­тель­ство­вал еси́ вку́­пе с Петро́м и Варна́вою, я́ко Дух Свя­ты́й ды́шит, иде́­же хо́щет, да́руя бла­го­да́ть Свою́ незави́стно иуде́ом и е́ллином и ве́­рою вся спаса́я, а не ме́ртвенными де́лы ве́тхаго зако́на. И та́­ко вои́стину вси ве́рнии, свобо́ду и мир по­лу­чи́в­ше, сою́зом люб­ве́ связу́еми, бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́­ют Бо́­го­ви: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́­ва­го арха́нгела, провозве́стника та́й­ны, от ве́­ка сокрове́нныя, избра́ тя, Апо́столе Пе́тре, Гос­по́дь, ег­да́ вопроси́ ученики́ Своя́: «Вы же кого́ Мя глаго́лете бы­ти?» Ты же, от От­ца́ Не­бе́с­на­го просвеща́ем, возвести́л еси́ не­со­мне́н­ное ос­но­ва́­ние на́шея ве́­ры, глаго́ля ко Спа́су: «Ты еси́ Хрис­то́с, Сын Бо́­га Жи­ва́­го». Того́ ра́­ди и мы, чту́ще тя, я́ко на­де́ж­ду на́­ше­го спа­се́­ния неприкрове́нно испове́давша, взы­ва́­ем ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Сина́ю но́вый, скрижа́ль спа­се́­ния лю́­дем я́сно показа́вый и свобо́ду во Хрис­те́ возвести́вый; ра́­дуй­ся, первоположе́нный от Архите́ктона Не­бе́с­на­го ка́­ме­ню ве́­ры и испове́дания, на не́м­же Це́р­ковь Хри­сто́­ва необори́мо основа́ся.

Ра́­дуй­ся, первопоста́вленный врата́рю вхо́да ра́йскаго, ему́­же пе́рвее обеща́ся Гос­по́дь да́­ти ключи́ Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го; ра́­дуй­ся, су­дие́ пра́ведный, имы́й су­ди́­ти с про́чими Апо́с­то­лы обемана́десяте коле́нома Изра́илевома.

Ра́­дуй­ся, я́ко оче­са́ и ушеса́ твоя́ блаже́нная Хри­ста́ Спа́­са на́­ше­го, Его́­же лицезре́ти проро́цы пла́менне жела́ху, во пло́­ти су́­ща на зем­ли́ ви́деша и слы́шаша; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, иму́щии но́ги благовествова́ния красне́йшия и серд­ца́ ос­вя­ще́н­ная, вы бо Ева́нгелию послужи́сте и ева́нгельски пожи́сте.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до и неудо́бь разумева́емое яви́л­ся еси́, Пе́тре, му́дрствующим зем­на́я, я́ко незна́тна ми́­ра и уничиже́на избра́ тя Гос­по́дь, и посрами́л еси́ му́дрыя, одоле́л еси́ ца́рст­ва, приве́л еси́ со́нмы омра­че́н­ных ко Све́­ту И́с­ти­ны, и доны́не, я́ко­же столп о́гненный, озаря́еши вся земноро́дныя, указу́я несомне́нный путь во блаже́нное Оте́чество. Се­го́ ра́­ди, бо­га́т­ству бла­го­да́­ти в те­бе́ ди­вя́­ще­ся, по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всем был еси́ вся, Па́вле, лю­бо́­вию всех объе́мля, сло́­вом спа­се́­ния да́льних и бли́жних достиза́я, ве́­рою вся превозмога́я: зане́ и в Фили́ппех, мир благовеству́я, а́ще и па́лицами бие́н был еси́ лю́­те и в темни́цу во око́вах ввер­жен, но воспе́л еси́ та́­мо вку́­пе с Си́­лою песнь чу́д­ную хвалы́ и благодаре́ния Бо́­гу, И́же и возгреме́ ра­бо́м Сво­и́м тру́сом ве́лиим, я́ко и основа́ния темни́чная поколеба́шася и две́ри отверзо́шася. Мы же, ви́­дя­ще тя, прему́дре, тьму узи́лища све́­том Богове́дения озаря́юща и свобо́ду о Хрис­те́ у́зником подаю́ща, вос­пе­ва́­ем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зниче Хрис­то́в, темни́цу во храм претвори́вый и у́зами тво­и́ми де́монов це́пи лю́­дем разреши́вый; ра́­дуй­ся, си́льне, не́­мо­щи немощны́х понесы́й, не се­бе́, но бли́жним угожда́ти иски́й.

Ра́­дуй­ся, пречу́дне, у́зами и скорбьми́ хвали́выйся, ра́доватися с ра́дующимися и пла́кати с пла́чущими научи́вый; ра́­дуй­ся, уме́­рый греху́, но при́с­но жи­вы́й Бо́­го­ви, те­бе́ бо жизнь Хрис­то́с и смерть приобре́тение.

Ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе неусы́пнаго де́лания, за́дняя забыва́яй, в пре́дняя простира́яйся и всем помышле́нием к по́чести вы́ш­ня­го зва́ния теки́й; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, да́же до сме́р­ти му́ченически Го́с­по­ду послужи́вшии и се́ю, я́ко вен­це́м, по́двиг ваш венча́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 9

Вся ко Хри­сту́ при­во­дя́, возвести́л еси́, Па́вле, во Афи́нех мня́щимся му́дрым бы­ти Прему́дрость, свы́­ше сходя́щую, да, ве́дяще су́­ет­ная, отсе́ле уве́дят Бо́­га, неви́димаго им, и ося́жут Его́, о Нем бо живе́м и дви́жемся и ес­мы. Те́м­же и мы, бла­го­да́­тию неизрече́нною ра́­зум и́с­ти­ны восприе́мше и се́рд­цем нело́жно, я́ко благ Гос­по́дь, пости́гше, по­е́м Ему́ ве́­рою тве́р­дою, я́ко­же пе́рстом от Фомы́, осязу́ему: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йствовати не можа́ше язы́к челове́чь, ег­да́ Гос­по́дь Сил но́зе ра­бо́м Сво­и́м умыва́ше и ле́нтием отира́ше. Ты же, Пе́тре, стра́­хом побежда́емь, а́ще возгласи́л еси́: «Не умы́еши ногу́ мое́ю вове́ки», но а́бие весь в послуша́ние преложи́лся еси́, ег­да́ услы́шал еси́ глаго́л, рече́нный от Го́с­по­да: «А́ще не умы́ю те­бе́, не и́ма­ши ча́сти со Мно́ю». И та́­ко всем се́рд­цем возопи́л еси́: «Го́с­по­ди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́­це, и гла­ву́». Мы же, ве́дяще тя в сих, я́ко­же зла́то во огни́ искуше́ния, очища́ема и познава́юще от сми­ре́­ния к послуша́нию восхожде́ние твое́, та́ин­ству Бо́­жия про­мыш­ле́­ния покланя́ющеся, вос­пе­ва́­ем ти се́рд­цем сми­ре́н­ным та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Пе́тре, оче­са́ о́рля, и́ми­же зрел еси́ Со́лн­це Пра́в­ды — Хри­ста́ Бо́­га, Иу́де но́зе умы́вшаго и от не­го́ лобза́нием лука́вым преда́ннаго; ра́­дуй­ся, наве́ки уневе́стивыйся Хри­сту́, ты бо, А́гнцу Непоро́чну, я́ко­же а́г­нец, после́дуя, до закла́ния тво­его́ ве́рность соблю́л еси́.

Ра́­дуй­ся, у́глю неугаси́мый, от же́ртвенника Не­бе́с­на­го огне́м люб­ве́ Бо­же́ст­вен­ныя непреста́нно объя́тый; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че горя́й и светя́й, ро́ды ро­до́в све́­том пра́в­ды озаря́яй.

Ра́­дуй­ся, гро́зде многооби́льный виногра́да Хри­сто́­ва, на ра́­дость ми́­ра многопеча́льнаго возраще́нный; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, Хри­ста́ Бо́­га в се­бе́ ве́р­но вообрази́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 10

Спа­се́­ния во Хрис­те́ неизсле́димую пучи́ну и по­кая́­ния мно́гую си́­лу яви́л еси́ в се­бе́, Пе́тре, ег­да́ трикра́ты по предрече́нному отве́рглся еси́ Го́с­по­да: «Не вем Че­ло­ве́­ка Се­го́!» Ег­да́ кля́лся и роти́лся еси́ во дво́ре архиере́я, но а́бие, воспомяну́в глаго́л Иису́сов, вне текл еси́, пла́кася го́рько. Мы же, уми́льне взи­ра́ю­ще на пре­све́т­лый сей о́б­раз со­кру­ше́­ния, в науче́ние и об­ли­че́­ние жестоковы́йных сер­де́ц на́­ших дарова́нный, по­е́м Го́с­по­ду, па́­ки ди́в­но возвели́чившему тя: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и ору́­жие не­по­бе­ди́­мое был еси́, Па́вле, про­ти́­ву миродержи́телей тьмы ве́­ка се­го́, я́ко и ца́рст­во их в Кори́нфе, Ефе́се и ине́х гра́­дех вселе́нныя сокруши́л еси́, тьму мно­го­бо́­жия разгоня́я и ра́­зум и́с­ти­ны утвержда́я. Ты бо нело́жно по­ка­за́л­ся еси́ Бо́­жий слуга́ в тер­пе́­нии мно́­зе, в ско́р­бех, бе­да́х, в теснота́х, в ра́нах, темни́цах, в нестрое́ниих, труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, я́ко и ум наш не­до­уме́­ет изрещи́ бо­га́т­ство добро́ты твоея́, денноно́щныя по́д­ви­ги со сле­за́­ми мно́­ги­ми. Того́ ра́­ди, зря́ще мо́ре люб­ве́ твоея́, дерза́юще мо́­лим: услы́­ши нас, убо́­гих, гре́шными ус­ты́ глаго́лющих си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, уме́­рый греху́ бла­го­ве́ст­ни­че не­по­бе­ди́­мый, я́ко в се­бе́ пе́рвее ве́тхаго че­ло­ве́­ка по­бе­ди́в, Хри­сту́ сораспя́лся еси́; ра́­дуй­ся, учи́­те­лю многопло́дный и вол­ко́в хи́щных обличи́телю, я́ко то­бо́ю о́б­раз ве́р­ным показа́л еси́, при́с­но бо́дрствуя и на­уча́я вся су­гу́­бо: сло́­вом и жи­ти­е́м по сло́­ву.

Ра́­дуй­ся, всех обогати́телю, я́ко, пре́ж­де сам обнища́в и ни­что́же имы́й, вся содержа́л еси́; ра́­дуй­ся, о христиа́нех пла́менный рев­ни́­те­лю, обручи́вый я Хри­сту́, я́ко де́ву чи́сту, непоро́чную неве́сту.

Ра́­дуй­ся, утро́бо многоболе́зненная бы́вый о ча́дех тво­и́х в му́ках рожде́ния, до́ндеже вообразит́ся в них Хрис­то́с; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, в Ду́­се еди́нице согла́сная во еди́ном гра́­де ве́рность Хри­сту́ кро́­вию запечатле́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 11

Пе́­ти и ублажа́ти у́зы и стра­да́­ния твоя́, Па́вле многострада́льне, досто́йно есть, я́ко не то́кмо в тер­пе́­нии мно́­зе, но и с ра́­дос­тию предрече́нныя ти от Ага́ва проро́ка у́зы вос­при­я́л еси́, и Це́рк­ви Кесари́йстей сви­де́­тель­ство­вал еси́ си́­це: «Не то́­чию свя́зан бы­ти хощу, но и умре́ти гото́в есмь за и́мя Го́с­по­да Иису́­са». Ему́­же и мы, ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х, по­е́м песнь: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све́­том ра́­дос­ти не­из­ре́чен­ныя и Бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́ осия́н был еси́, Пе́тре, ег­да́ Гос­по́дь по воскресе́нии пе́рвее про́­чих апо́стол яви́­ся те­бе́, скорбе́вшему. По сих же па́­ки я́вль­ся, Вла­ды́­ка жи́з­ни вопроси́ тя трикра́ты: «Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя?» Ты же, огне́м Бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́ опаля́ем, отвеща́л еси́ те́п­ле: «Го́с­по­ди, Ты ве́­си, я́ко люблю́ Тя». Того́ ра́­ди и мы, обнища́вшии ду́­хом, помяну́вше преизоби́льныя то́­ки слез и люб­ве́ твоея́, и́хже ра́­ди воззва́ тя Гос­по́дь на пре́жний сте́пень апо́стольства, благогове́йне взы­ва́­ем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, учи́­те­лю по­кая́­ния, сле­за́­ми го́рькими вы­со­ту́ сми­ре́­ния стяжа́вый и Воскре́сшим от гро́­ба к ра́­дос­ти неизглаго́ланней на ве́­ки приобще́нный; ра́­дуй­ся, пре­му́д­ро­сти глубино́, смиренному́дрия высото́, пла́меню люб­ве́, о́б­раз жи­тия́ всем ве́р­ным се­бе́ яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, дру́­же Го́с­по­да Иису́­са, и́го благове́стия ре́вностно понесы́й, над насле́дием Бо́­жи­им госпо́дствовати не восхоте́вый, но послуша́нию влас­те́м научи́вый; ра́­дуй­ся, Апо́столе Хрис­то́в, му́дрость змии́ну и чис­то­ту́ голуби́ну в се­бе́ сочета́вый и о́б­ра­зом сме́р­ти твоея́ на кре­сте́ кра́йнее смиренному́дрие показа́вый.

Ра́­дуй­ся, ра́­бе Го́с­по­да ве́р­ный, умно́живый да́нный те­бе́ тала́нт и в ра́­дость Го́с­по­да вше́дый; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, серд­ца́ не те́сная, весь мир лю­бо́­вию вмести́вшая и концы́ вселе́нныя просвети́вшая.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Ду́­ха Уте́­ши­те­ля, излия́вшаяся на главы́ ве́р­ных во о́б­ра­зе язы́ков о́гненных, ско́ро из­лия́­ся из уст тво­и́х, Пе́тре, глаго́лом о́гненным, во е́же благовести́ти с си́­лою мно́гою Хри­ста́ распя́та не то́­чию поги́бшим овца́м до́­му Изра́илева, но и язы́честей неплодя́щей це́рк­ви, да плодоно́сит и сия́ Бо́­го­ви нетле́нный крин чис­то­ты́ и по­кая́­ния. Ис­про­си́ и нам, Апо́столе достоблаже́нне, ми́­лость Го́с­по­да, творя́щаго то­бо́ю ве­ли́­кая и чу́д­ная, ру­ко́ю твое́ю ме́рт­выя воскреша́юща и сме́р­тию твое́ю на кре­сте́ ме́ртвенную лю­бо́вь на́­шу воспламеня́юща, да непреста́нно по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще пресве́тлую па́­мять твою́, Па́вле, досто́йно убла­жа́­ем не­из­ре́чен­ныя по́д­ви­ги, бо­ле́з­ни и тру­ды́, я́же во бде́ниих, во алчбе́ и жа́жде, в поще́ниих, в зиме́ и наготе́ поне́сл еси́. Кто бо изочте́т ра́­ны, ско́р­би и бе­ды́ твоя́ во гра́­дех, в пусты́ни, в мо́­ри, бе­ды́ от разбо́йник, бе­ды́ от сро́дник, бе­ды́ от язы́к и лжебра́тии? Кто по­до́­бен те­бе́? Па́­че всех Апо́стол потруди́лся еси́. Те́м­же мо́­лим: не возгнуша́йся нас, гре́ш­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́, но я́ко­же всем был еси́ вся, и ны́­не услы́­ши не­мощ­ны́м гла́сом приноси́мая ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зниче Хрис­то́в, из темни́цы свет распространи́вый, сло́­вом и посла́нием во у́зах мно́­го потруди́выйся, зане́ вои́стину сло́­во Бо́­жие не вя́жется; ра́­дуй­ся, неизсле́димая пучи́но люб­ве́, по бра́тии тво­е́й отлуче́н бы­ти от Хри­ста́ преи́скренне восхоте́вый.

Ра́­дуй­ся, подви́жниче пре­ди́в­ный, по́двигом до́брым подвиза́выйся, те­че́­ние соверши́вый и кро́­вию твое́ю Це́р­ковь украси́вый; ра́­дуй­ся, ис­то­ча́­яй мо́ре чу­де́с, я́ко главотя́жи и убру́сцы твои́ не­ду́­ги исцеля́ху и де́моны прогоня́ху.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Бо́­жия неразлу́чный прича́стниче, го́рняя му́дрствуяй, а не зем­на́я, зане́ и от пло́­ти разреши́тися и со Хри­сто́м бы­ти воз­же­ла́л еси́; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, ве́­ры хри­сти­а́н­ския насади́телие, бла­го­че́с­тия вода́ми напои́телие и ко при­ста́­ни­щу ве́ч­но­му ве́рнии води́телие.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 13

О всехва́льнии благове́стницы Пе́тре и Па́вле! Внемли́те воздыха́нием сер­де́ц на́­ших, моля́щиеся за ны, мно́­го бо мо́­жет мо­ли́т­ва пра́­вед­ных пред Бо́­гом: потщи́теся и ны́­не воспомина́ти нам о небе́снем зва́­нии и христиа́нстей кончи́не жи́з­ни на́шея, привлецы́те нас ко сла́дости ева́нгельския и́с­ти­ны, свяжи́те у́зами люб­ве́ Хри­сто́­вы, да мы вси, отве́ргшеся не­че́с­тия и мир­ски́х по́­хо­тей, вни́дем в ра́­дость Го́с­по­да на́­ше­го, пою́­ще Ему́ со А́н­ге­лы и с ли́ки свя­ты́х: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́нгели благове́стницы…» и 1-й кондак «Избра́ннии пропове́дницы…».

Мо­ли́т­ва

О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́­ши за Хри­ста́ преда́вшии и кро́­вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших мо­ли́т­вы и воздыха́ния, се́рд­цем со­кру­ше́н­ным ны́­не приноси́мыя. Се бо беззако́ньми омрачи́хомся и того́ ра́­ди беда́ми, я́ко­же ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жи­тия́ обнища́хом зело́. О си́льнии! Понеси́те не́­мо­щи на́­ша, не отлуча́йтеся ду́­хом от нас, да не разлучи́мся вконе́ц от люб­ве́ Бо́­жия, но кре́п­ким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да по­ми­лу­ет Гос­по́дь всех нас мо­ли́тв ва́ших ра́­ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных гре­хо́в на́­ших и да спо­до́­бит со все́­ми свя­ты́­ми блаже́ннаго Ца́рст­вия и бра́ка А́гнца Сво­его́, Ему́­же честь, и сла́­ва, и благодаре́ние, и по­кло­не­ние во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Послание к Евреям святого апостола Павла

Глава 11.

1Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.

2В ней свидетельствованы древние.

3Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое.

4Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.

5Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

6А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.

7Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.

8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет.

9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог.

11Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший.

12И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском.

13Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества.

15И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 16но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город.

17Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, 18о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.

19Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.

20Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.

21Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего.

22Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих.

23Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления.

24Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христово почел бо’льшим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.

27Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд.

28Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их.

29Верою перешли они Чермное море, как по суше,- на что покусившись, Египтяне потонули.

30Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении.

31Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с неверными.

32И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 34угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми’лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

39И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.

Предыдущая книга

Следующая книга

» Предыдущая глава

Следующая глава «

Лукиллиан был языческим жрецом при дворе императора Аврелиана в Никомидии. Прожив всю жизнь язычником, в старости он осознал свою неправоту. Бывший жрец уверовал во Христа Спасителя и принял Святое Крещение. С тех пор Лукиллиан проповедовал истинного Бога, и многие внимали его проповеди. Это разозлило местных иудеев, и те пожаловались на святого градоначальнику Никомидии Сильвану. Тот сначала уговорами, а потом и пытками пытался вернуть старца к идолопоклонничеству. Однако святой отказывался снова служить идолам. За это его сильно избили, раздробили челюсть и подвесили вниз головой, а после пыток бросили в тюрьму. Лукиллиан оказался в одной камере с четырьмя христианами — Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Они были еще отроками, и Лукиллиан наставлял их мужественно переносить мучения и не страшиться смерти за веру.

Всех бросили на сожжение в печь, однако неожиданно начался дождь, и пламя угасло. Христиане остались живы. Тогда градоначальник отправил их на смертную казнь в Византию. Там отроков усекли мечом, а Лукиллиана пригвоздили ко кресту. Мученический подвиг случился на глазах святой девы Павлы, которая несла подвиг служения христианам. Девушка проникала в темницы, чтобы накормить и вылечить узников, а также занималась погребением тел мучеников. После смерти отроков и Лукиллиана она отправилась в Никомидию и несла свое служение там. Ее схватили и также бросили в горящую печь. Святая дева оказалась жива по милости Божией. Павлу переправили обратно в Византию, где усекли мечом.

Мученики Лукиллиан, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и мученица Павла

Лу­кил­ли­ан был язы­че­ским жре­цом при рим­ском им­пе­ра­то­ре Авре­ли­ане (270–275). В ста­ро­сти он убе­дил­ся в лож­но­сти язы­че­ской ре­ли­гии, всей ду­шой об­ра­тил­ся к ве­ре во Хри­ста Спа­си­те­ля и кре­стил­ся.

Под вли­я­ни­ем его про­по­ве­ди мно­гие языч­ни­ки ста­ли об­ра­щать­ся к хри­сти­ан­ству. То­гда иудеи за рас­про­стра­не­ние ве­ры в рас­пя­то­го ими Хри­ста до­нес­ли на Лу­кил­ли­а­на гра­до­на­чаль­ни­ку Ни­ко­ми­дии Силь­ва­ну. Тот стал при­нуж­дать стар­ца воз­вра­тить­ся к идо­ло­слу­же­нию. За от­каз свя­то­му Лу­кил­ли­а­ну со­кру­ши­ли че­лю­сти, би­ли пал­ка­ми и по­ве­си­ли вниз го­ло­вой, а за­тем за­клю­чи­ли в тем­ни­цу, где он встре­тил че­ты­рех от­ро­ков-ис­по­вед­ни­ков Хри­сто­вых – Клав­дия, Ипа­тия, Пав­ла и Ди­о­ни­сия. Свя­той Лу­кил­ли­ан убеж­дал их твер­до сто­ять за ве­ру, не бо­ять­ся му­че­ний и смер­ти. Через неко­то­рое вре­мя все они бы­ли при­ве­де­ны на су­ди­ли­ще и бро­ше­ны в рас­ка­лен­ную печь, но вне­зап­но про­лив­ший­ся дождь уга­сил пла­мя, и свя­тые му­че­ни­ки оста­лись невре­ди­мы. Пра­ви­тель при­го­во­рил их к смерт­ной каз­ни, от­пра­вив для ис­пол­не­ния при­го­во­ра в Ви­зан­тию. Свя­тые от­ро­ки бы­ли усе­че­ны ме­чом, а свя­той му­че­ник Лу­кил­ли­ан мно­го­чис­лен­ны­ми гвоз­дя­ми при­гвож­ден ко кре­сту.

Сви­де­тель­ни­цей по­дви­га свя­тых му­че­ни­ков бы­ла свя­тая де­ва Пав­ла, по­свя­тив­шая се­бя слу­же­нию стра­дав­шим за ве­ру во Хри­ста. Она до­став­ля­ла пи­щу уз­ни­кам-хри­сти­а­нам, омы­ва­ла их ра­ны, при­но­си­ла ле­кар­ства и по­гре­ба­ла те­ла му­че­ни­ков. По­сле кон­чи­ны свя­то­го Лу­кил­ли­а­на и че­ты­рех от­ро­ков она воз­вра­ти­лась в Ни­ко­ми­дию и про­дол­жа­ла свое свя­тое слу­же­ние. Свя­тая де­ва бы­ла схва­че­на и бро­ше­на в печь, од­на­ко си­лою Бо­жи­ею оста­лась невре­ди­ма. То­гда ее ото­сла­ли в Ви­зан­тию, где свя­тая му­че­ни­ца бы­ла усе­че­на ме­чом.

См. так­же: «Па­мять свя­то­го му­че­ни­ка Лу­кил­ли­а­на и с ним че­ты­рех от­ро­ков Клав­дия, Ипа­тия, Пав­ла и Ди­о­ни­сия и свя­той де­вы Пав­лы» в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Апостол Павел, имя которого в переводе означает «малый», так умалил себя в своей жизни, что себя почитал за наименьшего из апостолов. Павел — святой для нас, но не для себя, по вечному закону святости: чем для других святее, тем грешнее для себя. О себе он говорил, что недостоин называться апостолом, что он изверг. Но он же и говорит: «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов» (2Кор.11:5). Дело свое, сверх сил человеческих, апостол Павел начал тотчас после обращения.

Дело Павлово стоит уже двадцать веков и простоит до конца мира, потому что это — дело Духа. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и Силы» (1Кор.2:4). Главная движущая сила его — любовь не только общая, ко всем людям, но и к каждому в отдельности :

«Как каждого из вас, как отец детей своих мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога:» (1Фес.2:11-12).

«Мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими» (1Фес.2:7). «Вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть и жить» (2Кор.7:3). «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» (2Кор.11:29). Вот Павлово отношение к Божьему миру: » если любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий» (1Кор.13:1). Построенная апостолом Павлом в Посланиях система богословия — первая, в ее основании лежит его собственный духовный опыт, напряжение мысли исключительной творческой силы. Вопросы, которые рассматриваются а Посланиях, составляют стройное учение нравственно-аскетической жизни во Христе. Апостол Павел говорит членам созидаемой им Церкви — что нужны подвижнические труды, поты, усилия для жизни в Боге.

О Павле Господь говорит следующее: «он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян.9:15).

Преподобный Максим исповедник говорит об ап. Павле: «А бесов он отразил, всегда побеждая зло добром, в подражание Спасителю:если же и ты, брат, сможешь укорениться в таком намерении, то будешь в силах возлюбить и ненавидящих тебя». «Движущая сила Павел; Петр Церковь держит, Павел — строит» — сказано Д. Мережковским. В 67 году апостолу Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову — так, Христа ради, пострадал Павел, который мог избежать этой смерти, но добровольно предал свою душу за Христа. Все это претерпел он ради Господа Иисуса Христа, ради Церкви Христовой, ради проповеди Евангелия, ради того, чтобы жизнь Церкви стала нашей жизнью.

Использованные материалы

  • Phillips, Andrew, priest. The Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome:
  • «Память преподобной Павлы Римской» / Синаксарь. Жития святых Православной Церкви. Автор-составитель иеромонах Макарий Симонопетрский. Адаптированный перевод с французского. В 6 тт. — М.: Издательство Сретенского монастыря, 2011. — Т. III. — С. 422-426

«Paula van Bethlehem», страница голландского римо-католического портала Heiligen.net,

Пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте к вечеру субботы, 18 июля, потушили. По словам представителя пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковника Жерома Ланглуа, риск обрушения внутри здания минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.

«Операции продолжаются», — приводит слова Ланглуа РИА Новости.

Он отметил, что в ходе работ могут быть найдены элементы, важные как для следствия, так и для предстоящей реконструкции собора.

Между тем правоохранительные органы не выявили «следов взлома на входах в собор», сообщил прокурор Нанта Пьер Сена. Расследование по факту пожара продолжается. Отрабатывается, в частности, версия о поджоге. Ранее в соборе было обнаружено три очага возгорания, они располагались на значительном расстоянии друг от друга.

Пожар соборе Святых Петра и Павла в Нанте, который был заложен в 1434 году и строился до 1891 года, возник утром в субботу. Пожарным удалось локализовать огонь за три часа, однако старинный орган и витражи XV столетия получили значительные повреждения. Собор является одной из крупнейших готических церквей Франции.

Реквизиты фонда:

Региональный общественный Фонд
«Фонд поддержки и сохранения духовных памятников
«Духовное наследие Святого Апостола Павла «
ИНН 7728308770
ОГРН 1047746004327
КПП 772801001
Адрес 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская — Ямская, дом 8, стр.1
Тел. 8-916-800-84-86
р/с 40703810000210006653
валюта рубли
Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва.
к/с 30101810245250000175
БИК 044525175

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ФОНДЕ: ФОНД ПОДДЕРЖКИ И СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНЫХ ПАМЯТНИКОВ — «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА».

Фонд «Духовное наследие святого апостола Павла» создан в 2004 году по благословению Патриарха Антиохийской Церкви Игнатия IV и Патриарха РПЦ Алексея II.

Духовник Фонда – отец Леонид (Калинин), Член Патриаршего Совета по культуре, священник Русской православной церкви в сане протоиерея, настоятель Храма во имя священномученика Климента папы Римского в Замоскворечье. Миссия Фонда – сохранять, укреплять и приумножать традиции сирийского и русского народов, их православную веру, самобытность и культуру.

В 2004-2006 годах Фондом проведены работы в Патриаршием подворье в местечке Каукаб, монастырях Маалюля и Шерубим. В Каукабе установлен памятник святому апостолу Павлу работы народного скульптора Рукавишникова А. И. Построена часовня. Выполнены отделочно-строительные работы во дворе Храма. В пос. Маалюля установлен памятник Спасителя Иисуса Христа — «Спас в Силах» того же скульптора. Реконструирована площадка на втором этаже монастыря, создан фонтан из мрамора со скульптурной группой. В Дар передана Храмовая икона святой равноапостольной Феклы. В монастыре Шерубим проведены реконструкционные работы на центральной площади, построен фонтан, установлен Крест, построена капитальная ограда монастыря, колокольня. В 2007-2010 годах Фонд предпринял несколько паломнических поездок российских граждан с целью ознакомления с культурой Сирии. Паломники побывали в Пальмире, Хомсе, Латакии, Тартусе,Сувейде, Изре, Дераа, Алеппо, Дамаске. Были проведены культурные мероприятия с участием народных коллективов России, в дар Антиохийской Патриархии переданы две выставки: «Русь Православная» и «Святая земля Сирии» с работами заслуженных фотохудожников России. С начала войны в марте 2011 года Фонд перестроил свою деятельность с культурно-просветительской на гуманитарную и информационную в защиту Сирии. Фонд предпринял двадцать три рабочие поездки (в том числе – несколько поездок расширенным составом членов Фонда при поддержке Посольства САР в Москве), с целью передачи гуманитарного груза и духовной поддержки сирийского народа. Общий объем переданного фондом сирийской стороне гуманитарного груза за период войны составляет более 43 тонн.

Делегации Фонда были неоднократно приняты в Сирии госпожой Асмой Асад, супругой Президента САР, Председателем Парламента, Генеральным Председателем партии БААС, Министерством иностранных дел, Министерством Информации, Верховным МуфтиемСАР -Ахмадом Бадреддин Хассуном, Патриархами Антиохийской Церкви Игнатием IV и Иоанном Х, а также другими известными государственными лицами и общественными деятелями. В Москве тесно сотрудничает с Посольством САР и лично с Чрезвычайным и Полномочным Послом САР в России господином Риадом Хаддад.

В России Фонд святого апостола Павла широко известен своей благотворительной деятельностью, сотрудничает с Госдумой, ИППО, Союзом Художников Москвы и России, широким кругом общественных Фондов. Является стратегическим партнером Общественных организаций: «Союз православных женщин», «Союз «Христианский Мир», Фонд «РУССАР».

По благословению схиархимандрита Илии (Ноздрина) несет служебное послушание не только в Сирии, но и ведет гуманитарно-просветительскую работу с молодежью в Исправительных учреждениях РФ.

В 2014 году Президент Фонда В. А.Ланцева по приглашению МИДа РФ принимала участие в сессии ОБСЕ, выступив с докладом перед участниками сессии в защиту Сирии против международного терроризма.

В декабре 2016- январе 2017 гг. фонд провел благотворительную акцию «Рождество Христово в Сирии», посетив Хомс, Алеппо, Садад, Альхафар, Сейдная и передав детям более 3000 новогодних подарков. В марте 2017 года Фонд совершил гуманитарную акцию, приуроченную в национальному празднику – Дню Матери. В Дамаск доставлено две тонны гуманитарного груза – лекарства, детское питание, сухое и сгущенное молоко, конфеты, сахар, масло, рис, игрушки для детей и подарки для женщин. Делегация Фонда в составе 5 человек посетила военный госпиталь в Маззе, (передав в дар госпиталю медицинское оборудование для эффективного лечения послеоперационных больных), лагерь беженцев, Центр детей с ограниченными возможностями, Дом социальных больных и инвалидов, Школу Героев, Монастырь Сейднайской Божией Матери, Храм Креста, Антиохийскую патриархию. Была приняла Верховным Муфтием Сирии – доктором Ахмадом Хассун, передав через него питание в детские больницы Алеппо.

В июле-августе 2017 году в ЦДХ на Крымском валу в Москве проведена Международная благотворительная фотовыставка «Сирия, которая победит!». Экспозиция, включающая 180 уникальных фоторабот, отразила жизнь сирийского народа в период с марта 2011 по март 2017 года, время борьбы с международным терроризмом. В открытии выставки принял участие Посол САР в Москве господин Риад Хаддад. Выставка представлена также жителям ХМАО, города Мегион, г. Казань, г. Бор Нижегородской область, г. Псков, г. Троицк в гор. Москва. Фонд планирует показ Выставки в других городах России, Казахстана, Молдовы, Сербии и других регионов Евразии.

В ноябре — 2017г. экспозиция была представлена жителям Дамаска. Открытие Международной Фотовыставки состоялось 12 ноября 2017 года в Международном выставочном зале гор. Дамаска с участием представителей Администрации Президента, МИДа и Министерства культуры САР, а также различных государственных и общественных организаций и учебных учреждений. В 2019 г. планируется показ выставки в городе Алеппо и на базе ВКС России – Хмеймим, позже — в других городах и провинциях САР.

В 2018 году Фонд предпринял три рабочие поездки в Сирию для решения рабочих организационных вопросов в гор. Тартус, Алеппо, Маалюля, Сейдная, Сувейда, Изра и для передачи гуманитарного груза в детские дома, Храмы и монастыри.

Совместно с Союзом «Христианский Мир» участвовал в качестве стратегического партнера в организации IV Международного Форума «Религия и Мир: религия и цифровое общество», выполняя программу пребывания в гор. Москве сирийской делегации с 21-по 30 октября 2018г.

Приступил к реализации крупного Благотворительного Международного Проекта – строительству православного Храма в гор. Алеппо. На месте гибели российских военнослужащих и сирийских гражданских лиц в российском военно-полевом госпитале, взорванном террористами в ноябре 2016 года, по благословению Антиохийского патриарха Иоанна X и поддержке Руководства САР будет построен Храм в честь граждан Сирии и России, отдавших свои жизни за свободу и независимость Сирии в борьбе с международным терроризмом.

Ведется постоянная работа по организации сбора и отправки гуманитарной помощи для детских домов, больниц, госпиталей, приютов и лагерей беженцев в Сирии. Готовятся различные культурные мероприятия, обмен художественными и документальными фотовыставками, реализуются специальные проекты в рамках общественных взаимно обогащающих программ.

Готовится очередная гуманитарная миссия Фонда – «Рождество Христово в Сирии». В декабре 2018 года в Дамаск для участия в благотворительной миссии отправляется Делегация в составе 7 человек- члены Фонда и представители общественности России.

Фонд готовит к отправке гуманитарный груз до двух тонн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *